03.10.2022 / 17:10 h
     Prijava

Dobrodošli v Contall Clubu

Novice

Vlada Republike Slovenije je minuli teden sprejela Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu.

P1 Covid 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega.

Nov deseti odstavek 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva.